Reklamı Kapat

Büyükşehir'in 2021 Yılı Mali Bütçesini Ali Yıldırım Sezer Sundu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 Mali Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Denk bir bütçe hazırlanmıştır. Gelir ve gider gerçekçidir" dedi.

Haber  Merkezi
Haber Merkezi Tüm Haberleri
Büyütmek için resme tıklayın

İşte Ali Yıldırım Sezer'in o konuşması;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı Bütçesi; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2020-2024 Stratejik Planı’na ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’na, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 27.05.2016 tarih, 29724 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’ne uygun olarak hazırlanmıştır. Denk bir bütçe hazırlanmıştır. Gelir ve gider gerçekçidir.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Performans Programı ve 2021 Mali Yılı Bütçesi’nin; Kocaeli’yi yaşam kalitesi ile imrenilecek, yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, dünyaca tanınan bir körfez şehrine dönüştürmek için: Katılımcı, insan odaklı, kaynakların etkili yönetildiği, şeffaf ve hesap verilebilir, muhtemel risklere hazırlıklı, gençliğe önem veren, doğal ve kültürel mirasa sahip çıkan, liyakat ve güveni esas alan, tüm hizmetleri elektronik ortam üzerinden sunmayı amaçlayan, değişimin hızına ayak uydurabilmek için bilim ve teknolojiyi odak noktaya alan, mevzuatın öngördüğü yetki, görev ve sorumluluk anlayışıyla hazırlandığını gözlemlemekteyiz.


I-)Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Performans Programı


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Performans Programı’nda 3 temel “Dönüşüm ve Hizmet Alanı” başlığı altında, 17 stratejik amaç, 82 performans hedefi, bu hedeflerin altında 291 faaliyet ve proje planlanmıştır.


Kentsel Dönüşüm alanına 1.374.956.700,00 –TL,
Toplumsal Dönüşüm alanına 282.698.700,00 –TL,
Kurumsal Dönüşüm alanına 578.353.700,00 –TL olmak üzere; bütçede toplam 2.236.009.100,00 –TL kaynak ayrılmıştır. Bu kaynak; bütçemizin % 65,76’sına tekabül etmektedir.

3.400.000.000-TL bütçedeki, Ekonomik Gider Kodu Birinci Düzeyleri (Mal ve Hizmet Alımları) 03, (Cari Transferler) 05 ve (Sermaye Üretim Giderleri) 06 No.lu kodların payı, 2.394.980.422,00-TL’dir. Personel 01, Sosyal Güvenlik 02, Faiz Giderleri 04 gibi, giderler çıktıktan sonra, kalan 2021 Mali Yılı Performans Programı Bütçesi’nin 2.236.009.100,00-TL olduğu dikkate alındığında, bütçenin % 93,36’sının Performans Programına yansıtıldığı görülmektedir. 2021 Mali Yılı Performans Programı’nın yatırım hedefli olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır.


Hizmet alanlarına göre performans bütçe dağılımı ise şöyledir:
-Ulaşım hizmetleri 942.089.700,00 –TL,
-Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri 190.990.000,00 –TL,
-İmar ve Şehircilik Hizmetleri 200.396.000,00 –TL,
-Kırsal ve Tarımsal Hizmetler 27.158.000,00 –TL,
-Afet Yönetimi Hizmetleri 14.143.000,00 –TL,


(Kısa bir süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Tahir BÜYÜKAKIN tarafından da kamuoyuna açıklandığı üzere; İmar ve Şehircilik Hizmetleri bütçesine, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kamulaştırmaları için 55.000.000,00-TL pay ayrıldığı 2021 Mali Yılı Performans Programı’nın 67. Sayfasında görülmektedir.)


-Kent ve Toplum Düzeni Hizmetleri 180.000,00 –TL,
-Kültür ve Turizm Hizmetleri 37.744.000,00 –TL
-Gençlik. Spor ve Eğitim Hizmetleri 109.421.700,00-TL,
-Sağlık ve Sosyal Hizmetler 135.533.000,00-TL,
-Kamusal Yönetim Hizmetleri 554.352.200,00-TL,
-Akıllı Şehir Hizmetleri 24.001.500,00-TL’dir.


2021 Mali Yılı Performans Programı’nda öne çıkan faaliyetler için bütçeden ayrılan paylara gelince:


-Toplu Taşımayı Geliştirme Projeleri için 330.000.000,00-TL,
-Yol Üstyapı Düzenleme İmalatları Yapımı için 256.000.000,00-TL,
-Diğer Karayolu İmalatları Yapımı için 124.300.000,00-TL,
-Sosyal Yardım ve Hizmet Faaliyetleri için 89.400.000,00-TL,
-Hizmet Tesisleri Yapımı için 68.814.000,00 –TL,
-Tramvay İşletmeciliği Faaliyetleri için 60.000.000,00 –TL,
-Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Kamulaştırmaları için
55.000.000,00-TL,


-Tramvay Uzatma Hattı İmalatlarının Yapımı için 50.000.000,00-TL ayrılmıştır.


II-) Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2021 Mali Yılı Bütçesi 3.400.000.000,00 –TL Gider Bütçesine ; 3.192.000.000,00 - TL Gelir Bütçesi ile 208.000.000,00 TL nakit karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır.
2021 Mali Yılı Bütçesi, 2020 Mali Yılı Bütçesinden 625.000.000,00-TL fazladır.


A-GELİR
GELİR BÜTÇE KALEMLERİ


-Vergi Gelirleri 53.107.000,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 1,66
-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 116.951.000,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 3,66
-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 150.000,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 0,005
-Diğer Gelirler 2.964.770.000,00-TL (2.886.250.000,00-TL, vergi payı) toplam bütçe içindeki payı % 92,88
-Sermaye Gelirleri 57.022.000,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 1,79 olmak üzere toplam bütçe geliri 3.192.000.000,00-TL’dir.
2020 Mali Yılı bütçe ödeneğinde otobüs alımı için ayrılan kasadaki 208.000.000,00- TL naktin, otobüslerin 2021 yılında alımı için, 2021 Mali Yılı Bütçesine devredildiği görülmüştür. Bütçe Kararnamesi ekindeki T Cetvelinde, 237 Sayılı Kanun uyarınca 2021 yılında satın alınacak 255 taşıt listelenmiştir.
Bütçe geliri 3.192.000.000,00-TL’ye kasadan devredilen 208.000.000,00-TL’nin ilavesi ile toplam gelir bütçesi 3.400.000.000,00-TL’dir.


B- GİDER
GİDER KALEMLERİNİN TOPLAM BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYLARI


-Sermaye Giderleri (Yatırım) 1.255.759.040,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 36,93
-Sermaye Transferleri (Yatırım) 81.645.100,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 2,40’dır.
2021 Mali Yılı Bütçesinde yatırıma ayrılan pay bütçenin
% 39,33’üdür. 2021 Mali Yılı Bütçesinde en fazla pay Sermaye Giderleri (Yatırımlar) için ayrılmıştır. Yatırıma ayrılan pay toplam 1.337.404.140,00-TL’dir.


-Yedek Ödeneklerin 168.145.510,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 4,95 olup, Yedek Ödeneklerin büyük bir kısmı da yatırıma aktarılmaktadır.


Bu durumda; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bütçesinin % 40’ dan fazlasının yatırıma ayrıldığını söyleyebiliriz.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Uygulama Yönetmeliği’nin 38. Maddesine göre Yedek Ödeneklerin Gelir Bütçesinin % 5 ile %10 arasında olması gerekmektedir. Bütçe Kararnamesi’nin 2. Maddesine göre Bütçe Geliri 3.192.000.000,00 –TL olduğundan, Yedek Ödeneklerin bütçe içindeki payı esasen % 5,33’tür.
-Mal ve Hizmet Alımı 931.005.982,00-TL’nin, toplam bütçe içindeki payı % 27.38 olup, Mal ve Hizmet Alımı bütçesinin de önemli kısmı, aslında yatırım hizmetlerini desteklemek için kullanılmaktadır.
-Faiz Giderleri 362.002.000,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 10,65’dir.
Faiz Giderleri Bütçesinde yer alan 362.000.000,00-TL’nin tamamının barajdan kaynaklanan hazine borcunun yapılanmasına ayrıldığı görülmektedir. 2020 yılında, hazine borcu kesintileri; ilk 9 ay için ana para 72.000.000,00-TL, faiz kesintisi 254.000.000,00’dir. 2020 Nisan, Mayıs. Haziran aylarında kesinti yapılmamıştır.
-SGK Prim Giderleri 53.371.932,00-TL toplam bütçe içindeki payı % 1,57’dir.
2020 yılı Kasım ayı itibariyle; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Maliye’ye vergi borcu, SGK’ya prim borcu bulunmamaktadır.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından cari giderler, vergi ve SGK primleri düzenli olarak ödenmektedir.
-Personel Giderleri 339.844.036,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 10’dur.
Sayıştay tarafından personel giderlerinin bütçe içerisindeki azami sınırı olarak belirtilen % 30’un çok çok altında olduğu görülmektedir.
-Cari Transferler 208.215.400,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 6,12’dir.
-Borç Verme 11.000,00-TL, toplam bütçe içindeki payı % 0,0003’tür.

26 Kas 2020 - 17:10 - Gündem

Muhabir Haber Merkezi


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bugün Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bugün Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Bugün Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bugün Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Anket Sizce Kocaeli'nin En Başarılı Belediye Başkanı Kim?