KUZKA’dan SOGEP kapsamında bölgeye 10 milyon liralık yatırım

Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdamı artırmak, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlayan program kapsamında 8 proje başarılı bulunarak desteklenme hakkı elde etti. Yatırım tutarı toplamda 10 milyon lira olan 8 projeye KUZKA tarafından da yaklaşık 8 milyon lira destek sağlanacak. Söz konusu projeler kapsamında, TR82 Bölgesi’ndeki dezavantajlı grupların istihdama doğrudan ya da kendi işini kurmak suretiyle iş gücüne katılmaları sağlanarak yeni iş imkanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmesi uygun görülen projeler ise şöyle: “Kastamonu’dan iki proje “Kadınlar Birleşiyor, Batı Karadeniz Kalkınıyor!” ve “İnebolu’da Atölyeler Gelişiyor, Gençler Çalışıyor”; Çankırı’dan üç proje “Ilgaz Kadın Emeği ile Yükseliyor”, “Şabanözü Gündüz Bakım Evi ve Kadın Gelişim Merkezi” ve “Kurşunlu Kadınlar Mutfağı”; Sinop’tan üç proje “Saleple Kazanıyorum”, “Engelleri Ahşap Oyuncak Üreterek Aşıyoruz” ve “Doğallığın Kadın Eliyle Buluştuğu Nokta Durakhan”

- Bugün Kocaeli Gazetesi, Ekonomi bölümünde yayınlandı
https://www.bugunkocaeli.com.tr/haber/7596006/kuzkadan-sogep-kapsaminda-bolgeye-10-milyon-liralik-yatirim